Home » عکس های ورزشی » داوید ویا، باارزش ترین بازیکن فصل MLS (عکس)

داوید ویا، باارزش ترین بازیکن فصل MLS (عکس)

داوید ویا، باارزش ترین بازیکن فصل MLS (عکس)
داوید ویا، ستاره اسپانیایی و سابق بارسلونا به عنوان باارزش ترین بازیکن MLS در سال 2016 معرفی شد.

داوید ویا، باارزش ترین بازیکن فصل MLS (عکس)

داوید ویا، ستاره اسپانیایی و سابق بارسلونا به عنوان باارزش ترین بازیکن MLS در سال 2016 معرفی شد.
داوید ویا، باارزش ترین بازیکن فصل MLS (عکس)

About