Home » باشگاه خبر ورزشی » داوید لوییز: این برد تقدیم به مردم برزیل

داوید لوییز: این برد تقدیم به مردم برزیل

داوید لوییز: این برد تقدیم به مردم برزیل
داوید لوییز، مدافع برزیلی چلسی، برد شیرین امروز عصر تیمش را به مردم برزیل تقدیم کرد.

داوید لوییز: این برد تقدیم به مردم برزیل

داوید لوییز، مدافع برزیلی چلسی، برد شیرین امروز عصر تیمش را به مردم برزیل تقدیم کرد.
داوید لوییز: این برد تقدیم به مردم برزیل

About