Home » باشگاه خبر ورزشی » حمله شدید برانکو به رضاییان

حمله شدید برانکو به رضاییان

حمله شدید برانکو به رضاییان

خبرآنلاین: تقریبا همه اهالی فوتبال می دانند برانکو سر اتفاقات ابتدایی فصل از رامین رضاییان دلگیر است و اگر او به تیم برگشته، از سر رضایت سرمربی نیست …

حمله شدید برانکو به رضاییان

خبرآنلاین: تقریبا همه اهالی فوتبال می دانند برانکو سر اتفاقات ابتدایی فصل از رامین رضاییان دلگیر است و اگر او به تیم برگشته، از سر رضایت سرمربی نیست …

حمله شدید برانکو به رضاییان

About