Home » باشگاه خبر ورزشی » حمله تند علی دایی به منصوریان

حمله تند علی دایی به منصوریان

حمله تند علی دایی به منصوریان

علی دایی که به شدت از اتفاقات رخ داده در جریان بازی ناراحت بود با انتقاد از رفتارهای منصوریان گفت که او چینی را برای تحریک هواداران سمت آنها فرستاده است.

حمله تند علی دایی به منصوریان

علی دایی که به شدت از اتفاقات رخ داده در جریان بازی ناراحت بود با انتقاد از رفتارهای منصوریان گفت که او چینی را برای تحریک هواداران سمت آنها فرستاده است.

(image)
حمله تند علی دایی به منصوریان

About