Home » باشگاه خبر ورزشی » جانشین خطیبی سرنوشت آندو را مشخص می‌کند

جانشین خطیبی سرنوشت آندو را مشخص می‌کند

جانشین خطیبی سرنوشت آندو را مشخص می‌کند
کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که با خطیبی دچار مشکل شده بود برای ادامه حضور خود در جمع ماشین سازان منتظر تصمیم مدیران این باشگاه خواهد بود.

جانشین خطیبی سرنوشت آندو را مشخص می‌کند

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که با خطیبی دچار مشکل شده بود برای ادامه حضور خود در جمع ماشین سازان منتظر تصمیم مدیران این باشگاه خواهد بود.
جانشین خطیبی سرنوشت آندو را مشخص می‌کند

About