Home » باشگاه خبر ورزشی » تیم ملی سربازها حریف می‌طلبد؛/ شاخص‌ترین سربازان تراکتورسازی را بشناسید

تیم ملی سربازها حریف می‌طلبد؛/ شاخص‌ترین سربازان تراکتورسازی را بشناسید

تیم ملی سربازها حریف می‌طلبد؛/ شاخص‌ترین سربازان تراکتورسازی را بشناسید
تراکتورسازی به عنوان تنها نماینده تیم های نظامی در لیگ برتر اکنون احمد نوراللهی و امید عالیشاه را نیز به جمع خود اضافه کرد تا اکنون برای ادامه روند موفقیت آمیز خود در رقابت برای قهرمانی شرایط بهتری داشته باشد.

تیم ملی سربازها حریف می‌طلبد؛/ شاخص‌ترین سربازان تراکتورسازی را بشناسید

تراکتورسازی به عنوان تنها نماینده تیم های نظامی در لیگ برتر اکنون احمد نوراللهی و امید عالیشاه را نیز به جمع خود اضافه کرد تا اکنون برای ادامه روند موفقیت آمیز خود در رقابت برای قهرمانی شرایط بهتری داشته باشد.
تیم ملی سربازها حریف می‌طلبد؛/ شاخص‌ترین سربازان تراکتورسازی را بشناسید

About