Home » باشگاه خبر ورزشی » تمجید منصوریان از باتجربه های نفت/ داستان اعتصاب در نفت جمع شد

تمجید منصوریان از باتجربه های نفت/ داستان اعتصاب در نفت جمع شد

تمجید منصوریان از باتجربه های نفت/ داستان اعتصاب در نفت جمع شد
علیرضا منصوریان از شاگردانش بابت درک شرایط این تیم در ماجرای مشکلات مالی و حل مسالمت آمیز این مساله تشکر کرد.

تمجید منصوریان از باتجربه های نفت/ داستان اعتصاب در نفت جمع شد

علیرضا منصوریان از شاگردانش بابت درک شرایط این تیم در ماجرای مشکلات مالی و حل مسالمت آمیز این مساله تشکر کرد.
تمجید منصوریان از باتجربه های نفت/ داستان اعتصاب در نفت جمع شد

فروش بک لینک

About