Home » باشگاه خبر ورزشی » تصمیم عجیب خطیبی؛/ آندو و نصرتی از مصاف با پرسپولیس جا ماندند 

تصمیم عجیب خطیبی؛/ آندو و نصرتی از مصاف با پرسپولیس جا ماندند 

تصمیم عجیب خطیبی؛/ آندو و نصرتی از مصاف با پرسپولیس جا ماندند 
رسول خطیبی دو بازیکن با تجربه خود را در لیست 18 نفره تیم ماشین سازی قرار نداد.

تصمیم عجیب خطیبی؛/ آندو و نصرتی از مصاف با پرسپولیس جا ماندند 

رسول خطیبی دو بازیکن با تجربه خود را در لیست 18 نفره تیم ماشین سازی قرار نداد.
تصمیم عجیب خطیبی؛/ آندو و نصرتی از مصاف با پرسپولیس جا ماندند 

About