Home » باشگاه خبر ورزشی » تا اطلاع ثانوی؛ خرمگاه و الهامی محروم شدند

تا اطلاع ثانوی؛ خرمگاه و الهامی محروم شدند

تا اطلاع ثانوی؛ خرمگاه و الهامی محروم شدند

خبرگزاری فارس: کمیته انضباطی رای اولیه خود را برای دیدار تیم های استقلال تهران و صبای قم را به شرح زیر اعلام کرد: …

تا اطلاع ثانوی؛ خرمگاه و الهامی محروم شدند

خبرگزاری فارس: کمیته انضباطی رای اولیه خود را برای دیدار تیم های استقلال تهران و صبای قم را به شرح زیر اعلام کرد: …

(image)
تا اطلاع ثانوی؛ خرمگاه و الهامی محروم شدند

About