Home » باشگاه خبر ورزشی » برخی خط گرفتند تا علیه حاتمی شعار بدهند/ کیانی: جوسازی استقلالی‌ها فایده ندارد

برخی خط گرفتند تا علیه حاتمی شعار بدهند/ کیانی: جوسازی استقلالی‌ها فایده ندارد

برخی خط گرفتند تا علیه حاتمی شعار بدهند/ کیانی: جوسازی استقلالی‌ها فایده ندارد
کاپیتان تیم تراکتورسازی اعلام کرد جوسازی‌های سال گذشته استقلالی‌ها فایده نداشت و قطعا در مسابقه پیش رو نیز مثمرثمر نخواهد شد.

برخی خط گرفتند تا علیه حاتمی شعار بدهند/ کیانی: جوسازی استقلالی‌ها فایده ندارد

کاپیتان تیم تراکتورسازی اعلام کرد جوسازی‌های سال گذشته استقلالی‌ها فایده نداشت و قطعا در مسابقه پیش رو نیز مثمرثمر نخواهد شد.
برخی خط گرفتند تا علیه حاتمی شعار بدهند/ کیانی: جوسازی استقلالی‌ها فایده ندارد

About