Home » باشگاه خبر ورزشی » برانکو: منشا و مسلمان در یک صحنه پاس ندادند

برانکو: منشا و مسلمان در یک صحنه پاس ندادند

برانکو: منشا و مسلمان در یک صحنه پاس ندادند

خبرگزاری تسنیم: برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس درباره پاس ندادن بازیکنان به منشا گفت: یکی به من توضیح بدهد که منشا پاس نداده یا برعکس؟ آماری دارید از این موضوع؟ من آمار را دارم …

برانکو: منشا و مسلمان در یک صحنه پاس ندادند

خبرگزاری تسنیم: برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس درباره پاس ندادن بازیکنان به منشا گفت: یکی به من توضیح بدهد که منشا پاس نداده یا برعکس؟ آماری دارید از این موضوع؟ من آمار را دارم …

(image)
برانکو: منشا و مسلمان در یک صحنه پاس ندادند

About