Home » باشگاه خبر ورزشی » برانکو: مستحق برد بودیم

برانکو: مستحق برد بودیم

برانکو: مستحق برد بودیم
سرمربی پرسپولیس می گوید از کسب پیروزی در دیدار برابر ماشین سازی خوشحال است.

برانکو: مستحق برد بودیم

سرمربی پرسپولیس می گوید از کسب پیروزی در دیدار برابر ماشین سازی خوشحال است.
برانکو: مستحق برد بودیم

About