Home » باشگاه خبر ورزشی » بحرانی: برای برد به مصاف فولاد می رویم

بحرانی: برای برد به مصاف فولاد می رویم

بحرانی: برای برد به مصاف فولاد می رویم
بحرانی می گوید در بازی با سایپا حقشان سه امتیاز بوده و به حقشان رسیده اند.

بحرانی: برای برد به مصاف فولاد می رویم

بحرانی می گوید در بازی با سایپا حقشان سه امتیاز بوده و به حقشان رسیده اند.
بحرانی: برای برد به مصاف فولاد می رویم

About