Home » باشگاه خبر ورزشی » بایرن 3-0 لایپزیش؛ رام شدن گاو خشمگین!

بایرن 3-0 لایپزیش؛ رام شدن گاو خشمگین!

بایرن 3-0 لایپزیش؛ رام شدن گاو خشمگین!
بایرن مونیخ با پیروزی 3-0 مقابل لایپزیش، به تنهایی در صدر جدول بوندس لیگا قرار گرفت.

بایرن 3-0 لایپزیش؛ رام شدن گاو خشمگین!

بایرن مونیخ با پیروزی 3-0 مقابل لایپزیش، به تنهایی در صدر جدول بوندس لیگا قرار گرفت.
بایرن 3-0 لایپزیش؛ رام شدن گاو خشمگین!

About