Home » باشگاه خبر ورزشی » ایران تنها تیم بدون گل خورده در انتخابی جام جهانی

ایران تنها تیم بدون گل خورده در انتخابی جام جهانی

ایران تنها تیم بدون گل خورده در انتخابی جام جهانی

ایسنا: شب گذشته و در مرحله انتخابی جام جهانی روسیه در قاره اروپا چند دیدار برگزار شد که در یکی از این دیدارها انگلیس برابر اسکاتلند قرار گرفت …

ایران تنها تیم بدون گل خورده در انتخابی جام جهانی

ایسنا: شب گذشته و در مرحله انتخابی جام جهانی روسیه در قاره اروپا چند دیدار برگزار شد که در یکی از این دیدارها انگلیس برابر اسکاتلند قرار گرفت …

(image)
ایران تنها تیم بدون گل خورده در انتخابی جام جهانی

About