Home » باشگاه خبر ورزشی » انتقاد شهرام محمودی از منتقدان

انتقاد شهرام محمودی از منتقدان

انتقاد شهرام محمودی از منتقدان
ستاره والیبال ایران گفت: هیچ کس از بازی کردن برای تیم ملی کشورش ارضا نمی‌شود و کسانی که این حرف‌ها را می‌گویند کوته فکر هستند.

انتقاد شهرام محمودی از منتقدان

ستاره والیبال ایران گفت: هیچ کس از بازی کردن برای تیم ملی کشورش ارضا نمی‌شود و کسانی که این حرف‌ها را می‌گویند کوته فکر هستند.
انتقاد شهرام محمودی از منتقدان

About