Home » عکس های ورزشی » احترام متقابل، بالاتر از رقابت ورزشی/ مسی-رونالدو، نمایش انسانیت در ال‌کلاسیکو(عکس)

احترام متقابل، بالاتر از رقابت ورزشی/ مسی-رونالدو، نمایش انسانیت در ال‌کلاسیکو(عکس)

احترام متقابل، بالاتر از رقابت ورزشی/ مسی-رونالدو، نمایش انسانیت در ال‌کلاسیکو(عکس)
عکس هایی تاریخی از آخرین ال کلاسیکو. مسی و رونالدو، دو بازیکنی که بر سرشان در شبکه های اجتماعی دعواست، صمیمیت و احترامی باورنکردنی در زمین برای یکدیگر قائل هستند.

احترام متقابل، بالاتر از رقابت ورزشی/ مسی-رونالدو، نمایش انسانیت در ال‌کلاسیکو(عکس)

عکس هایی تاریخی از آخرین ال کلاسیکو. مسی و رونالدو، دو بازیکنی که بر سرشان در شبکه های اجتماعی دعواست، صمیمیت و احترامی باورنکردنی در زمین برای یکدیگر قائل هستند.
احترام متقابل، بالاتر از رقابت ورزشی/ مسی-رونالدو، نمایش انسانیت در ال‌کلاسیکو(عکس)

About