Home » باشگاه خبر ورزشی » آلگری: باخت برابر جنوا غرور ما را شکست

آلگری: باخت برابر جنوا غرور ما را شکست

آلگری: باخت برابر جنوا غرور ما را شکست
ماکسی آلگری، سرمربی ایتالیایی یوونتوس در مورد شرایط تیمش در آستانه دیدار فردا شب برابر آتالانتا صحبت کرد.

آلگری: باخت برابر جنوا غرور ما را شکست

ماکسی آلگری، سرمربی ایتالیایی یوونتوس در مورد شرایط تیمش در آستانه دیدار فردا شب برابر آتالانتا صحبت کرد.
آلگری: باخت برابر جنوا غرور ما را شکست

About