Home » باشگاه خبر ورزشی » آزمون در ترکیب روستوف برای دیدار با آیندهوون

آزمون در ترکیب روستوف برای دیدار با آیندهوون

آزمون در ترکیب روستوف برای دیدار با آیندهوون

ترکیب روستوف در آخرین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا برای رویارویی با آیندهوون اعلام شد.

آزمون در ترکیب روستوف برای دیدار با آیندهوون

ترکیب روستوف در آخرین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا برای رویارویی با آیندهوون اعلام شد.

(image)
آزمون در ترکیب روستوف برای دیدار با آیندهوون

About