ادعای لوپاریزین/ مذاکره مهم وراتی با مدیر ورزشی جدید PSG

ادعای لوپاریزین/ مذاکره مهم وراتی با مدیر ورزشی جدید PSGمارکو وراتی، هافبک ایتالیایی ارزشمند باشگاهRead More…