بازدید ناظر AFC از ورزشگاه فولادشهر

بازدید ناظر AFC از ورزشگاه فولادشهرناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا از ورزشگاه فولادشهر اصفهان بازدید کرد.Read More…