در فاصله 72 ساعت تا بازی استقلال- هاماربی/ سوئدی ها تنها 10 هزار بلیت خریدند

در فاصله 72 ساعت تا بازی استقلال- هاماربی/ سوئدی ها تنها 10 هزار بلیت خریدندتنهاRead More…