احتمال ماندن تری در چلسی/ هیدینک: درهای مذاکره برای ماندن”تری”باز است

سرمربی چلسی از احتمال تغییر شرایط و باقی ماندن جان تری در چلسی صحبت کردهRead More…