23 بازی و اثرگذاری آقای گل روی 18 گل/ نقش 50 درصدی طارمی در رکورد پرسپولیس

باشگاه خبر ورزشی

مهدی طارمی با اثرگذاری روی 18 گل پرسپولیس نقشی ویژه در ثبت رکورد پرسپولیس ایفاRead More…