تنها 1620 اصفهانی به فولادشهر رفتند/ سپاهان – لوکوموتیو؛ کم تماشاگرترین بازی آسیا

در آمارهای منتشر شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا جدال سپاهان با حریف ازبکش کمRead More…