بایرن 1-0 فرانکفورت/ پیروزی خفیف بایرن مقابل فرانکفورت

بایرن 1-0 فرانکفورت/ پیروزی خفیف بایرن مقابل فرانکفورتبایرن مونیخ موفق شد با پیروزی 1-0 مقابلRead More…