پیشنهاد 60 میلیونی چلسی به مدافع یووه

پیشنهاد 60 میلیونی چلسی به مدافع یووهگاتزتا دلو اسپورت مدعی شد که چلسی قصد داردRead More…