طلای ۴ در ۴۰۰ متر امدادی به آمریکا رسید

باشگاه خبر ورزشی

طلای ۴ در ۴۰۰ متر امدادی به آمریکا رسیدمدال طلای رقابت‌های دوی ۴ در ۴۰۰Read More…

دونده آمریکایی طلا ۴۰۰ متر با مانع را گرفت

باشگاه خبر ورزشی

دونده آمریکایی طلا ۴۰۰ متر با مانع را گرفتدونده آمرکایی موفق شد طلا ماده ۴۰۰Read More…

دونده ٤٠٠ متر ایران دوپینگی شد

دونده ٤٠٠ متر ایران دوپینگی شدبا مثبت شدن تست دوپینگ یکی از دونده های ٤٠٠Read More…