عیسی کامرا

فسخ قرارداد مهاجم خارجی تازه وارد با ماشین سازی

اخبار فوتبال

فسخ قرارداد مهاجم خارجی تازه وارد با ماشین سازی مهاجم خارجی تازه وارد ماشین سازیRead More…

نصیرزاده

نصیرزاده: حضورم در ماشین سازی موقتی است

اخبار فوتبال

نصیرزاده: حضورم در ماشین سازی موقتی است سرپرست باشگاه ماشین سازی می گوید حضورش درRead More…