حمایت‌دورتموندازاعتراض‌هوادارانش‌به‌قیمت‌بلیت‌ها

هواداران دورتموند قصد دارند در بازی بعدی این تیم به بالا بودن قیمت بلیت‌ها اعتراضRead More…