مدافع نفت بعد از بازی اخراج شد!

باشگاه خبر ورزشی

مدافع نفت بعد از بازی اخراج شد!محمد دانشگر در پایان دیدار و زمانی که قصدRead More…

دانشگر: بعد از بازی متوجه شدم اخراج شدم

باشگاه خبر ورزشی

دانشگر: بعد از بازی متوجه شدم اخراج شدممدافع نفت تهران که با اخراج در دقایقRead More…