برگزاری مراسم رسمی آغاز تمرینات سپیدرود

برگزاری مراسم رسمی آغاز تمرینات سپیدرودمراسم رسمی آغاز تمرینات باشگاه سپیدرود برای حضور در فصلRead More…