توافق اولیه بارسا و سیتی بر سر براوو

باشگاه خبر ورزشی

توافق اولیه بارسا و سیتی بر سر براووروبرت فرناندس، معاون فنی باشگاه بارسلونا، تایید کردRead More…