استقبال 200 نفره اردبیلی‌ها از تمرین صبا

باشگاه خبر ورزشی

استقبال 200 نفره اردبیلی‌ها از تمرین صباشاگردان صمد مرفاوی در اردبیل مشغول آماده‌سازی برای مسابقاتRead More…