Home » باشگاه خبر ورزشی » AFC آب پاکی را روی دست ایران ریخت

AFC آب پاکی را روی دست ایران ریخت

AFC آب پاکی را روی دست ایران ریخت

خبرگزاری تسنیم: در حالی که خبرهای ضدونقیضی درباره مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا با برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در کشوری ثالث مطرح شده اما کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که تنها بازی نمایندگان عربستان و امارات با …

AFC آب پاکی را روی دست ایران ریخت

خبرگزاری تسنیم: در حالی که خبرهای ضدونقیضی درباره مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا با برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در کشوری ثالث مطرح شده اما کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که تنها بازی نمایندگان عربستان و امارات با …

(image)
AFC آب پاکی را روی دست ایران ریخت

About