Home » باشگاه خبر ورزشی » 7 دی ماه، زمان انتخاب رییس جدید والیبال

7 دی ماه، زمان انتخاب رییس جدید والیبال

7 دی ماه، زمان انتخاب رییس جدید والیبال

مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال روز پنج شنبه هفتم دی ماه برگزار می شود.

7 دی ماه، زمان انتخاب رییس جدید والیبال

مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال روز پنج شنبه هفتم دی ماه برگزار می شود.

(image)
7 دی ماه، زمان انتخاب رییس جدید والیبال

About