Home » باشگاه خبر ورزشی » 7 دقیقه 2 گل؛ شاهکار جدید لژیونر ایرانی

7 دقیقه 2 گل؛ شاهکار جدید لژیونر ایرانی

7 دقیقه 2 گل؛ شاهکار جدید لژیونر ایرانی

در روزهایی که لژیونرهای ایرانی یکی پس از دیگری می درخشند، امشب نوبت به رضا قوچان نژاد رسید تا هنرنمایی های خود را در لیگ هلند به نمایش بگذارد و در 7 دقیقه دو گل به ثمر برساند تا تیمش باخت را به پیروزی تبدیل کند.

7 دقیقه 2 گل؛ شاهکار جدید لژیونر ایرانی

در روزهایی که لژیونرهای ایرانی یکی پس از دیگری می درخشند، امشب نوبت به رضا قوچان نژاد رسید تا هنرنمایی های خود را در لیگ هلند به نمایش بگذارد و در 7 دقیقه دو گل به ثمر برساند تا تیمش باخت را به پیروزی تبدیل کند.

(image)
7 دقیقه 2 گل؛ شاهکار جدید لژیونر ایرانی

About