Home » باشگاه خبر ورزشی » 4 بازیکن پرسپولیس در آستانه محرومیت

4 بازیکن پرسپولیس در آستانه محرومیت

4 بازیکن پرسپولیس در آستانه محرومیت

خبر ورزشی: در آسیا، شرایط به این گونه است که هر بازیکن با دو اخطار، از بازی بعدی تیمش محروم می شود و از این رو، بازیکنانی که یک اخطار دارند، باید بیشتر حواس شان را جمع کنند …

4 بازیکن پرسپولیس در آستانه محرومیت

خبر ورزشی: در آسیا، شرایط به این گونه است که هر بازیکن با دو اخطار، از بازی بعدی تیمش محروم می شود و از این رو، بازیکنانی که یک اخطار دارند، باید بیشتر حواس شان را جمع کنند …

4 بازیکن پرسپولیس در آستانه محرومیت

About