Home » اخبار ورزشی زنان » 13 مدال برای سنگین‌های آزاد/ کمیل، رکورددار کسب مدال در وزن آخر کشتی

13 مدال برای سنگین‌های آزاد/ کمیل، رکورددار کسب مدال در وزن آخر کشتی

13 مدال برای سنگین‌های آزاد/ کمیل، رکورددار کسب مدال در وزن آخر کشتی
ایران توسط کمیل قاسمی سیزدهمین مدال وزن سنگین را در تاریخ کشتی آزاد گرفت.

13 مدال برای سنگین‌های آزاد/ کمیل، رکورددار کسب مدال در وزن آخر کشتی

ایران توسط کمیل قاسمی سیزدهمین مدال وزن سنگین را در تاریخ کشتی آزاد گرفت.
13 مدال برای سنگین‌های آزاد/ کمیل، رکورددار کسب مدال در وزن آخر کشتی

خبر دانشجویی

About