Home » باشگاه خبر ورزشی » 10 درصد ظرفیت فولادشهر در اختیار پرسپولیس

10 درصد ظرفیت فولادشهر در اختیار پرسپولیس

باشگاه ذوب آهن اصفهان فقط 10 درصد از ظرفیت ورزشگاه فولاد شهر اصفهان را در اختیار هواداران پرسپولیس قرار می‌دهد.

مرجع توریسم

About