Home » اخبار ورزشی زنان » یک طلای دیگر تا ثبت رکورد برای وزنه برداری ایران

یک طلای دیگر تا ثبت رکورد برای وزنه برداری ایران

یک طلای دیگر تا ثبت رکورد برای وزنه برداری ایران

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

فدراسیون جهانی وزنه برداری اعلام کرد که ایران یک مدال طلای دیگر تا ثبت رکورد فاصله دارد. به گزارش ایسنا، سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری با اشاره به کسب دومین مدال طلا توسط سهراب مرادی نوشت: ایران تنها یک مدال طلای دیگر تا ثبت رکورد فاصله دارد …

یک طلای دیگر تا ثبت رکورد برای وزنه برداری ایران

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

فدراسیون جهانی وزنه برداری اعلام کرد که ایران یک مدال طلای دیگر تا ثبت رکورد فاصله دارد. به گزارش ایسنا، سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری با اشاره به کسب دومین مدال طلا توسط سهراب مرادی نوشت: ایران تنها یک مدال طلای دیگر تا ثبت رکورد فاصله دارد …

یک طلای دیگر تا ثبت رکورد برای وزنه برداری ایران

ورزش و زندگی

About