Home » اخبار ورزشی زنان » گلزن نفت شایعات را تکذیب کرد/ آل‌کثیر: شادی گلم به خاطر منصوریان نبود

گلزن نفت شایعات را تکذیب کرد/ آل‌کثیر: شادی گلم به خاطر منصوریان نبود

گلزن نفت شایعات را تکذیب کرد/ آل‌کثیر: شادی گلم به خاطر منصوریان نبود
بعد از ورود به زمین وظیفه اش در قبال گلزنی را به نحو احسن انجام داد تا نفت بازی برده را در وقت های اضافه با برد عوض کند.

گلزن نفت شایعات را تکذیب کرد/ آل‌کثیر: شادی گلم به خاطر منصوریان نبود

بعد از ورود به زمین وظیفه اش در قبال گلزنی را به نحو احسن انجام داد تا نفت بازی برده را در وقت های اضافه با برد عوض کند.
گلزن نفت شایعات را تکذیب کرد/ آل‌کثیر: شادی گلم به خاطر منصوریان نبود

About