Home » باشگاه خبر ورزشی » کی روش به سیم آخر زد؛ نمی توانم در فضایی که من را دشمن تیم ملی می دانند کار کنم

کی روش به سیم آخر زد؛ نمی توانم در فضایی که من را دشمن تیم ملی می دانند کار کنم

کی روش به سیم آخر زد؛ نمی توانم در فضایی که من را دشمن تیم ملی می دانند کار کنم

کارلوس کی روش گفت: در جلسه فردا با تاج همه چیز مشخص خواهد شد.

کی روش به سیم آخر زد؛ نمی توانم در فضایی که من را دشمن تیم ملی می دانند کار کنم

کارلوس کی روش گفت: در جلسه فردا با تاج همه چیز مشخص خواهد شد.

(image)
کی روش به سیم آخر زد؛ نمی توانم در فضایی که من را دشمن تیم ملی می دانند کار کنم

About