Home » باشگاه خبر ورزشی » کیانی: موتور تراکتور داغ داغ شده است!

کیانی: موتور تراکتور داغ داغ شده است!

کیانی: موتور تراکتور داغ داغ شده است!

کاپیتان تراکتورسازی نسبت به آینده تیمش بسیار خوشبین است و می گوید شرایط برای موفقیت فراهم است.

کیانی: موتور تراکتور داغ داغ شده است!

کاپیتان تراکتورسازی نسبت به آینده تیمش بسیار خوشبین است و می گوید شرایط برای موفقیت فراهم است.

(image)
کیانی: موتور تراکتور داغ داغ شده است!

About