Home » باشگاه خبر ورزشی » کمیته انضباطی پرسپولیس را محروم کرد

کمیته انضباطی پرسپولیس را محروم کرد

کمیته انضباطی پرسپولیس را محروم کرد

رای دیدار تیم های پرسپولیس و تراکتورسازی از سوی کمیته انضباطی اعلام شد.

کمیته انضباطی پرسپولیس را محروم کرد

رای دیدار تیم های پرسپولیس و تراکتورسازی از سوی کمیته انضباطی اعلام شد.

(image)
کمیته انضباطی پرسپولیس را محروم کرد

About