Home » باشگاه خبر ورزشی » کمیته انضباطی مهاجم قرمزپوشان را محروم کرد

کمیته انضباطی مهاجم قرمزپوشان را محروم کرد

کمیته انضباطی مهاجم قرمزپوشان را محروم کرد

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم های حاضر در رقابت های لیگ برتر فوتبال صادر کرد.

کمیته انضباطی مهاجم قرمزپوشان را محروم کرد

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم های حاضر در رقابت های لیگ برتر فوتبال صادر کرد.

(image)
کمیته انضباطی مهاجم قرمزپوشان را محروم کرد

About