Home » باشگاه خبر ورزشی » کلاهبرداری 1.8 میلیاردی از سرپرست تیم کشتی آزاد

کلاهبرداری 1.8 میلیاردی از سرپرست تیم کشتی آزاد

کلاهبرداری 1.8 میلیاردی از سرپرست تیم کشتی آزاد

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران با درخواست کمک از رییس قوه قضاییه می گوید: یک شرکت واردات خودرو خارجی مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان از او کلاهبرداری کرده و 2 سال است شکایت او و دیگر مالباختگان راه به …

کلاهبرداری 1.8 میلیاردی از سرپرست تیم کشتی آزاد

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران با درخواست کمک از رییس قوه قضاییه می گوید: یک شرکت واردات خودرو خارجی مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان از او کلاهبرداری کرده و 2 سال است شکایت او و دیگر مالباختگان راه به …

(image)
کلاهبرداری 1.8 میلیاردی از سرپرست تیم کشتی آزاد

About