Home » باشگاه خبر ورزشی » کتک کاری در بازی استقلال خوزستان و خونه به خونه

کتک کاری در بازی استقلال خوزستان و خونه به خونه

کتک کاری در بازی استقلال خوزستان و خونه به خونه

خبرگزاری تسنیم: سرپرست های دو تیم استقلال خوزستان و خونه به خونه بابل که با یکدیگر درگیر شده بودند، پس از درگیری لفظی با یکدیگر از کنار زمین اخراج شدند. …

کتک کاری در بازی استقلال خوزستان و خونه به خونه

خبرگزاری تسنیم: سرپرست های دو تیم استقلال خوزستان و خونه به خونه بابل که با یکدیگر درگیر شده بودند، پس از درگیری لفظی با یکدیگر از کنار زمین اخراج شدند. …

(image)
کتک کاری در بازی استقلال خوزستان و خونه به خونه

About