Home » عکس های ورزشی » کبدی قهرمانی آسیا/ از مدیریت فامیلی تا میزبانی پرحاشیه+عکس

کبدی قهرمانی آسیا/ از مدیریت فامیلی تا میزبانی پرحاشیه+عکس

کبدی قهرمانی آسیا/ از مدیریت فامیلی تا میزبانی پرحاشیه+عکس

رقابت های کبدی قهرمانی آسیا به میزبانی گرگان به اتمام رسید ولی این مسابقات برخلاف تصور مسئولان نه تنها از جایگاه ایران دفاع نکرد، بلکه دستاوردی جز حواشی متعدد برای ورزش کشور نداشت.

کبدی قهرمانی آسیا/ از مدیریت فامیلی تا میزبانی پرحاشیه+عکس

رقابت های کبدی قهرمانی آسیا به میزبانی گرگان به اتمام رسید ولی این مسابقات برخلاف تصور مسئولان نه تنها از جایگاه ایران دفاع نکرد، بلکه دستاوردی جز حواشی متعدد برای ورزش کشور نداشت.

(image)
کبدی قهرمانی آسیا/ از مدیریت فامیلی تا میزبانی پرحاشیه+عکس

About