Home » باشگاه خبر ورزشی » کاش در کمیته اخلاق این ها را از شجاعی بپرسند

کاش در کمیته اخلاق این ها را از شجاعی بپرسند

کاش در کمیته اخلاق این ها را از شجاعی بپرسند

خبرآنلاین: واکنش سریع کمیته اخلاق به مسعود شجاعی شاید یکی از بهترین اتفاقات فوتبال ایران باشد. اینکه مسعود شجاعی حرف های مهمی مطرح کرده، اصلا جای شکی ندارد …

کاش در کمیته اخلاق این ها را از شجاعی بپرسند

خبرآنلاین: واکنش سریع کمیته اخلاق به مسعود شجاعی شاید یکی از بهترین اتفاقات فوتبال ایران باشد. اینکه مسعود شجاعی حرف های مهمی مطرح کرده، اصلا جای شکی ندارد …

کاش در کمیته اخلاق این ها را از شجاعی بپرسند

About